Konvertering av tidsbegränsad anställning till tillsvidare

Konvertering av tidsbegränsad anställning till tillsvidare


En tidsbegränsad anställning som automatiskt omvandlas till en tillsvidareanställning efter en viss tid, brukar kallas för inlasning eller konvertering.

För att inte riskera att en tidsbegränsad anställning automatiskt omvandlas till en tillsvidareanställning behöver du som arbetsgivare ha koll på gällande regler i kollektivavtal och anställdas anställningstid. Våra kollektivavtal har olika regler och beror på anställningsform och sammanlagd anställningstid. 

Från 1 april 2023 har allmän visstidsanställning i våra samtliga kollektivavtal ersatts med avtalad visstidsanställning. En avtalad visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare varit anställd i vikariat och/eller avtalad visstidsanställning i sammanlagt mer än 36 månader under en femårsperiod. Särskilda övergångsregler gäller, läs mer i respektive kollektivavtal. Avtalad visstidsanställning kan tillämpas på administrativ och teknisk personal, samt för konstnärlig personal i Dansavtalet. 

Avsluta en konverterad tidsbegränsad anställning kan få dyra konsekvenser

I det fall du som arbetsgivare avslutar en tidsbegränsad anställning i tro att den anställde fortfarande har en tidsbegränsad anställning kan det betraktas som att du sagt upp eller avskedat den anställde från en tillsvidareanställning. Det kan leda till skadeståndskrav och ogiltigförklarande av uppsägning/avskedandet.

Anställda har rätt till skriftlig information om anställningstid

En anställd har enligt lagen om anställningsskydd rätt att få skriftlig information om sin sammanlagda anställningstid. Informationen ska lämnas inom tre veckor från begäran. Anställd med tidsbegr

Endast för medlemmar


Du måste vara inloggad medlem för att komma åt den här informationen.

Om du tillhör ett medlemsföretag men inte har någon inloggning kontakta då Åsa Malmkvist på asa.malmkvist@svenskscenkonst.se eller telefonnummer: 08-4408384

Bli medlem