Om oss

Om oss


Svensk Scenkonst är en bransch- och arbetsgivarorganisation för verksamheter inom professionell scenkonst. Vi representerar ca 250 teatrar, orkestrar, operahus, danskompanier, regionmusikorganisationer, produktionsbolag och andra verksamheter inom den svenska scenkonsten.

Vårt uppdrag är att verka för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medlemmarna att bedriva en professionell verksamhet, både nationellt och internationellt.

Medlemsorganisationerna finns inom alla sektorer (privat, kommunal, regional och statlig) och över hela landet. På privatteatersidan, som ökat i omfattning på senare år, ingår såväl traditionella privatteatrar som produktionsbolag och upplevelseparker. Det gränsöverskridande samarbetet gör att vi kan samla en annars splittrad bransch i en gemensam, stark organisation.