Våra frågor

Våra frågor


Svensk Scenkonst driver som bransch- och arbetsgivarorganisation ett stort antal frågor som är viktiga för våra medlemsföretag.

Scenkonsten ska ha en stark och självklar plats i samhället

Svensk Scenkonst vill se en kulturpolitik som värderar och prioriterar scenkonsten som en angelägen del av samhället och kulturarvet. Det förutsätter en infrastruktur där arrangörer, producenter och konstnärer kan verka, att konstnärlig utbildning och utveckling främjas samt att scenkonsten är tillgänglig för alla medborgare. En sådan politik betonar även betydelsen av konstnärlig frihet och kulturell mångfald.

Scenkonsten berikar människors liv på flera nivåer och ska därför ses som en naturlig del av ett välfärdssamhälle. Dans, musik, teater, opera och cirkus ger möjlighet att utforska och förstå olika aspekter av vad det innebär att vara människa. Scenkonsten kan utmana och uppmuntra till kritiskt tänkande. Den kan bland annat bidra till kreativitet, mångfald, gemenskap, underhållning och välmående.