Våra frågor

Våra frågor


Svensk Scenkonst driver som bransch- och arbetsgivarorganisation ett stort antal frågor som är viktiga för våra medlemsföretag.

Inom arbetsgivarpolitiken handlar det bland annat om kollektivavtal som bidrar till verksamheters utveckling, lokal lönebildning, samverkan och ett modernt ledarskap. Vi verkar också inom frågor som rör branschens finansiering, främjandet av internationella kulturutbyten, regional samverkan, upphovsrätt och nya tekniker för att nå en ny publik och många andra områden.