• Se Kultur i Almedalen i efterhand

    Läs mer här

  • Coronakrisen

    Här samlar vi all information

Senaste Nytt

Håll dig uppdaterad med senaste nyheterna och aktuella händelser för vår bransch!

Fakta om Svensk Scenkonst

Vi samlar branschen

Vårt uppdrag är att verka för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för medlemmarna att bedriva en professionell verksamhet, både nationellt och internationellt.

Medlemsorganisationerna finns inom alla sektorer (privat, kommunal, regional och statlig) och över hela landet. På privatteatersidan, som ökat i omfattning på senare år, ingår såväl traditionella privatteatrar som produktionsbolag och upplevelseparker. Det gränsöverskridande samarbetet gör att vi kan samla en annars splittrad bransch i en gemensam, stark organisation.

Här kan du läsa mer om oss.

Guide för arbetsgivare

Stöd till dig som arbetsgivare inom Svensk Scenkonst

 

Som professionell arbetsgivare inom scenkonstbranschen får du kvalificerat stöd av Svensk Scenkonsts jurister. Vi erbjuder våra medlemmar råd och utbildningar i arbetsrätt, arbetsmiljö och upphovsrätt. I arbetsgivarguiden kan du få svar på många av dina frågor. Om du inte hittar det du söker är du välkommen att kontakta någon av oss på förhandlingsavdelningen.

 

Aktuella Utbildningar

Här hittar du våra utbildningar för 2021.

Lediga Tjänster

Här hittar du nya spännande roller i vår bransch!