Företrädesrätt till återanställning

Företrädesrätt till återanställning


När en anställning upphör på grund av arbetsbrist eller när en tidsbegränsad anställning löpt ut kan en anställd ha förtur till nytt arbete hos samma arbetsgivare.

En anställd som sagts upp från sin anställning på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet där personen senast var sysselsatt. Företrädesrätten uppstår när den anställde har varit anställd hos dig som arbetsgivare i över tolv månader (360 dagar) under en treårsperiod.

Ovanstående gäller i normalfallet även anställda med  tidsbegränsade anställning som inte förlängs. I flera av våra kollektivavtal finns undantag gällande företrädesrätt för tidsbegränsade anställningar. Vilka personalkategorier som är undantagna framgår nedan samt i ditt kollektivavtal 

Företrädesrätten gäller under uppsägningstiden och därefter till dess att nio månader förflutit från den dag då anställningen upphörde.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist behöver du som arbetsgivare, enligt 8 § i lagen om anställningsskydd, på uppsägningsbeskedet meddela om den anställde har företrädesrätt eller inte. Du behöver även meddela att den anställde ska anmäla sitt anspråk på sin företrädesrätt för att den ska gälla. 

Vid tidsbegränsad anställning, om inte är undantagen enligt kollektivavtal,  börjar företrädesrätten gälla från den dag besked enligt §15 LAS skulle ha lämnats, dvs. en månad innan den tidsbegränsade anställningen upphör, och därefter till dess att nio månader förflutit från den dag då anställningen upphörde. Är anställningen så kort att besked inte kan lämnas en månad i förväg ska besked lämnas när anställningen börjar.

Det här gäller för säsonganställda

En


Endast för medlemmar


Du måste vara inloggad medlem för att komma åt den här informationen.

Om du tillhör ett medlemsföretag men inte har någon inloggning kontakta då Åsa Malmkvist på asa.malmkvist@svenskscenkonst.se eller telefonnummer: 08-4408384

Bli medlem