Kollektivavtal mellan Svensk Scenkonst och Ledarna