Byte av pensionssystem för fria scenkonsten och privat scen