Kollektivavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen samt Akademikerförbunden