Kollektivavtal mellan Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen & Film