Lönestatistik


Svensk Scenkonst sammanställer årligen en branschspecifik lönestatistik till stöd för medlemmarnas arbete med lönebildning. Arbetet görs i samarbete med Aon Hewitt

På Aon Hewitts webbportal kan registrerad kontaktperson hämta anvisningar, yrkeskoder och inrapporteringsmall samt slutligen rapportera in lönestatistiken. Insamlingen genererar både den partsgemensamma lönestatistiken och den statistik som finns tillgänglig i arbetsvärderingssystemet BAS. För de medlemsorganisationer som tillämpar BAS inkluderas även ledande befattningshavare, vilket den partsgemensamma statistiken inte gör.

Aktuell lönestatistik finns att ladda ner eller på Aon Hewitts webbportal. 

Har du frågor kan du kontakta Åsa Malmkvist.

Endast för medlemmar


Du måste vara inloggad medlem för att komma åt den här informationen.

Om du tillhör ett medlemsföretag men inte har någon inloggning kontakta då Åsa Malmkvist på asa.malmkvist@svenskscenkonst.se eller telefonnummer: 08-4408384

Bli medlem