Uppdragstagare


Vid anlitande av uppdragstagare rekommenderar vi att du använder de mallar som finns nedan.

Att anlita uppdragstagare är vanligt inom scenkonsten men inför att du som uppdragsgivare ska anlita någon på uppdrag är det viktigt att säkerställa att detta är möjligt. Innan du anlitar uppdragstagare, läs gärna mer om uppdragstagare och använd vår checklista för att kunna göra en korrekt bedömning.

Endast för medlemmar


Du måste vara inloggad medlem för att komma åt den här informationen.

Om du tillhör ett medlemsföretag men inte har någon inloggning kontakta då Åsa Malmkvist på asa.malmkvist@svenskscenkonst.se eller telefonnummer: 08-4408384

Bli medlem