Visselblåsarlagen

Visselblåsarlagen


Visselblåsning innebär att en person, ofta en arbetstagare, larmar om missförhållanden i en verksamhet. För dig som arbetsgivare ställs bland annat krav på att ha interna rapporteringskanaler. Lagen ger även skydd mot repressalier.

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden omfattar personer som i ett arbetsrelaterad sammanhang fått del av information om missförhållande, som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram, hos dig som verksamhetsutövare och arbetsgivare. Lagen gäller inom all privat och offentlig verksamhet. Den som rapporterar behöver inte vara anställd utan kan för närvarande eller tidigare varit arbetssökande, volontär, praktikant eller uppdragstagare.  

Det här gäller för arbetsgivare 

Arbetsgivare som vid ingången av ett kalenderår har 50 eller fler anställda är skyldig att ha tillgängliga interna rapporteringskanaler och förfaranden för hur rapportering ska ske, tas emot, följas upp och återkopplas. 

Det ska även finnas särskilda personer eller enheter som ska vara oberoende och självständiga som hanterar kanalerna. Det betyder att personerna ska ha kvalifikationer och förmåga för uppdraget. Det är möjligt att anlita en extern aktör för att ta emot och hantera kanalerna för visselblåsning. 

Olika rapporteringskanaler 

Lagen anger två olika rapporteringskanaler, intern och extern. Den interna rapporteringskanalen gör det möjligt för anställda, praktikanter och konsulter med flera att slå larm om missförhållanden. Den som är ansvarig för den interna ska bekräfta att en rapport mottagits och ha kontakt med visselblåsaren samt följa upp och återkoppla. Du som arbetsgivare med fler än 50 anställda är skyldig att intern rapporteringskanal finns. 

E

Endast för medlemmar


Du måste vara inloggad medlem för att komma åt den här informationen.

Om du tillhör ett medlemsföretag men inte har någon inloggning kontakta då Åsa Malmkvist på asa.malmkvist@svenskscenkonst.se eller telefonnummer: 08-4408384

Bli medlem