Vanliga frågor och svar om utlämnande av allmänna handlingar

Vanliga frågor och svar om utlämnande av allmänna handlingar


Som arbetsgivare inom offentlig sektor kan du ställas inför svåra frågor om
utlämnande av allmänna handlingar. Därför har vi samlat de vanligaste frågorna med svar.

Vid frågor om utlämnande av allmänna handlingar måste alltid en bedömning göras i varje enskilt fall. Svaren är därmed inte generellt tillämpliga utan ska ses som ett exempel på hur det är möjligt att hantera en viss fråga.

Endast för medlemmar


Du måste vara inloggad medlem för att komma åt den här informationen.

Om du tillhör ett medlemsföretag men inte har någon inloggning kontakta då Åsa Malmkvist på asa.malmkvist@svenskscenkonst.se eller telefonnummer: 08-4408384

Bli medlem