Omställningsavtalet mellan Svensk Scenkonst och Arbetsgivaralliansen och PTK