Avtal om omställning och kompetensstöd mellan Svensk Scenkonst och Arbetsgivaralliansen och PTK