Avtal mellan Svensk Scenkonst och Sveriges Radio, Sveriges Television, Utbildningsradion samt FST/SKAP