Avtal mellan Svensk Scenkonst och Föreningen Svenska tonsättares internationella musikbyrå (Stim)