Upphovsrätt


Nedan finns mallar för att teckna lokala avtal gällande upphovsrätt

Läs mer om upphovsrätt här innan du tecknar lokala avtal. 

Endast för medlemmar


Du måste vara inloggad medlem för att komma åt den här informationen.

Om du tillhör ett medlemsföretag men inte har någon inloggning kontakta då Åsa Malmkvist på asa.malmkvist@svenskscenkonst.se eller telefonnummer: 08-4408384

Bli medlem