Avtal mellan Svensk Scenkonst och Sveriges Dramatikerförbund