Förhandling av lokalt upphovsrättsavtal – praktisk workshop I