Förmånliga villkor för Svensk Scenkonsts medlemmar