Säkerhet och kris

Säkerhet och kris


Tryggheten och säkerheten på och omkring Sveriges scener är viktig för både medarbetarna och publiken. Medarbetare och uppdragstagare har rätt till en trygg arbetsmiljö men också publik och besökare ska kunna känna sig säkra när de besöker ett kulturevenemang.

Polisens beslut om väskförbud på större evenemang

Den 1 november beslutade Polisen att förbjuda väskor på alla större evenemang med omedelbar verkan. Alla större evenemang i Sverige som genomförs på offentlig plats omfattas av beslutet. Med större evenemang avses främst större idrottsevenemang, större konserter och festivaler och samtliga arrangemang på landslagsnivå.

Observera att inga särskilda åtgärder behöver vidtas för evenemang som har beviljats tillstånd eller där bevis om anmälan har upprättats före den 1 november. Det innebär att all pågående verksamhet som ryms inom gällande tillstånd inte behöver förnyas.

Kulturinstitutionerna har som regel löpande tillstånd och omfattas inte. Om de däremot skulle anordna ett evenemang som ligger utanför deras vanliga verksamhet kan det krävas ett nytt tillstånd som då eventuellt innefattar ett väskförbud. Arrangörerna kan också själva välja att införa förbud mot väskor även om de inte omfattas av polisens regler.

Vänligen notera att Polisen, som är indelad i 7 regioner, behandlar och bedömer en ansökan om tillstånd utifrån det aktuella säkerhetsläge som råder i respektive region.

Vi rekommenderar alla medlemmar att följa utvecklingen. Svensk Scenkonst återkommer med eventuella uppdateringar om läget skulle förändras. På Polisens hemsida finns lite mer information med frågor och svar om olika typer av situationer.

På Svensk Scenkonst hemsida hittar du också några frågor och svar om vad som är viktigt att tänka på när du i ege

Endast för medlemmar


Du måste vara inloggad medlem för att komma åt den här informationen.

Om du tillhör ett medlemsföretag men inte har någon inloggning kontakta då Åsa Malmkvist på asa.malmkvist@svenskscenkonst.se eller telefonnummer: 08-4408384

Bli medlem