Säkerhet och kris

Säkerhet och kris


Tryggheten och säkerheten på och omkring Sveriges scener är viktig för både medarbetarna och publiken. Medarbetare och uppdragstagare har rätt till en trygg arbetsmiljö men också publik och besökare ska kunna känna sig säkra när de besöker ett kulturevenemang.

I augusti 2023 beslutade Säkerhetspolisen att höja terrorhotnivån i Sverige till en fyra på en femgradig skala. Det förhöjda hotet bedöms kvarstå under en längre period och många frågar sig hur de ska förhålla sig till den nya situationen.

Här har vi samlat råd och stöd kopplade till den nya terrorhotnivån men också hur du kan agera vid en kris eller särskild händelse som inte har med terrorism att göra. Det gäller frågor som till exempel riskbedömning och samverkan med andra aktörer.

Du hittar också mer information under rubriken "Arbetsmiljö" i Arbetsgivarguiden.

Webbinarium för Svensk Scenkonst och Svensk Live om polisens samverkansmodell 

Andreas Welin, poliskommissarie från NOA och ansvarig för säkerhetsfrågor i Sverige, presenterade den 19 september polisens samverkansmodell och vad man  som arrangör ska tänka på i samband med offentliga sammankomster. Bakom webbinariet stod Svensk Scenkonst och Svensk Live.

Frågor och svar

I mitten av augusti beslutade Säkerhetspolisen att höja terrorhotnivån i Sverige till en fyra på en femgradig skala. Det förhöjda hotet bedöms kvarstå under en längre period och många frågar sig hur de ska förhålla sig till den nya situationen.

Den förhöjda terrorhotnivån påverkar också arbetsmiljön för många som arbetar inom den offentliga scenkonsten. För dig som arbetsgivare har vi därför sammanställt svaren på ett antal vanliga frågor.

Endast för medlemmar


Du måste vara inloggad medlem för att komma åt den här informationen.

Om du tillhör ett medlemsföretag men inte har någon inloggning kontakta då Åsa Malmkvist på asa.malmkvist@svenskscenkonst.se eller telefonnummer: 08-4408384

Bli medlem