8 november: En arbetsplats för alla inom scenkonsten

8 november: En arbetsplats för alla inom scenkonsten