Remissvar om föreskrifter för temaparker, konsthallar m fl verksamheter