Förlängt anställningsskydd till 69 år innebär ökat behov av omställning