Scenkonst med omtanke

Scenkonst med omtanke


Arrangörer inom musik, dans, teater, opera och cirkus som är medlemmar i Svensk Scenkonst tar pandemin på största allvar. Varje verksamhet gör riskbedömningar och anpassningar utifrån sina specifika förutsättningar. Arbetet utgår från gällande lagar och förordningar samt myndigheternas riktlinjer. Tillsammans sprider vi kunskap, utbyter erfarenheter och tar fram råd om hur smittspridningen kan motverkas vid konserter och föreställningar. Här samlar vi generell information för såväl arrangörer som besökare.