Folkhälsomyndigheten aviserar - inga lättnader i april