Våra medlemmar

Svensk Scenkonst är en branschorganisation för arbetsgivare i scenkonstsektorn. Vi företräder över 220 företag och organisationer professionellt verksamma inom teater, dans och musik. Vårt uppdrag är att skapa optimala förutsättningar för våra medlemmar att utveckla en scenkonst för alla.