Svensk Scenkonst är bransch- och arbetsgivarorganisationen för professionell teater, dans och musik

Svensk Scenkonst är bransch- och arbetsgivarorganisationen för professionell teater, dans och musik

Svensk Scenkonst är en fristående arbetsgivarorganisation som inte ingår i någon av huvudorganisationerna på svensk arbetsmarknad. Idag ingår cirka 250 arbetsgivare, däribland landets alla länsteatrar, regionala musikverksamheter, privatteatrar, scenkonstbolag, orkester- och operahus.

Komplett stöd i arbetsgivarfrågor

Ett kansli bestående av ett tiotal anställda jurister och andra experter erbjuder heltäckande arbetsgivarservice med utbildning, rådgivning, förhandlarstöd och branschanpassade kollektivavtal, inklusive pensionslösningar som är skräddarsydda för branschen.

Sedan 2015 är ett nytt, mer rättvist och förutsägbart pensionsavtal på plats för den offentligt finansierade scenkonsten, som ersätter ett tidigare mycket kostsamt statligt pensionssystem. För konstnärlig personal finns även ett nytt omställningsavtal som innebär att dansare, sångare och musiker får ett helt unikt ekonomiskt karriärväxlingsstöd. Sedan tidigare finns också en traditionell omställningsstiftelse som ger stöd till alla yrkesgrupper som blir arbetslösa pga. arbetsbrist eller sjukdom.

Svensk Scenkonst erbjuder även en exklusiv medlemsservice i upphovsrättsliga frågor, med löpande rådgivning och utbildningar. Vi förhandlar ett antal olika upphovsrättsliga avtal med såväl fackliga motparter som rena upphovsrättsliga organisationer. I takt med ökade krav på digitalisering och tillgänglighet har upphovsrätten blivit en allt viktigare fråga för scenkonstbranschen. Under 2018 förstärker vi därför satsningarna på detta område ytterligare.

Stark röst i branschfrågor

En nära kontakt med våra medlemmar, bland annat via ett stort antal chefsnätverk, ger Svensk Scenkonst en djup kunskap om branschen. Som branschorganisation svarar vi löpande på remisser och deltar i debatter för att spegla scenkonstens förutsättningar i hela landet. Svensk Scenkonst också en viktig samtalspartner för politiker och tjänstemän på alla nivåer i frågor som rör finansiering och lagstiftning. När skatteverket aviserade en ändrad tillämpning av tidigare schablonavdrag för musiker och sångare kunde Svensk Scenkonst snabbt ge en övergripande bild av effekterna på branschen (ett underskott på över 70 miljoner kronor), vilket fick avgörande betydelse för den följande budgethanteringen.

Svensk Scenkonst är medlem i den europeiska organisationen för arbetsgivarorganisationer inom scenkonstområdet, Pearle, vilken Teatrarnas Riksförbund var med att bilda. Genom Pearle bevakas EU-lagstiftning och andra internationella frågor av betydelse för våra medlemmar, exempelvis rörande ljudfrekvenser för scenteknik och internationella regler för transport av instrument.

Varje år bjuder Svensk Scenkonst i samband med sin stämma in till branschdagar där aktuella frågor och framtida utmaningar diskuteras tillsammans med verksamhetsledare, politiker, motparter och andra företrädare för branschen. Värd för stämman är någon av våra medlemmar som även bjuder på scenkonst från den egna verksamheten. År 2019 är Norrbottensteatern och Norrbottensmusiken värdar, kommande år hålls branschdagarna i Norrköping och Skellefteå.

Svensk Scenkonst samlar branschen

Svensk Scenkonst grundades 1943 under namnet Teatrarnas Riksförbund och har sedan starten bestått av såväl statligt som kommunalt och privat ägda verksamheter. Bland de ursprungliga grundarna var bland andra Kungliga Operan, Dramaten och Malmö Stadsteater. Relationen med SKL regleras sedan 1970-talet ett särskilt samarbetsavtal som uppdaterats 2017.

Från 1 januari 2023 kan arbetsgivare inom den fria professionella scenkonsten bli medlemmar i  Svensk Scenkonst genom att ett nytt kollektivavtal för den fria professionella dans- och teatersektorn tecknats med Fackförbundet Scen & Film. Arbetsgivare som är medlemmar i Danscentrum eller Teatercentrum kan tack vare ett dubbelanslutningsavtal bli medlemmar för en reducerad avgift. 

I dagsläget ingår cirka 250 arbetsgivare, däribland landets alla länsteatrar, regionala musikverksamheter, fria professionella teatrar och danskompanier, scenkonstbolag, orkester- och operahus. På privata scener som ökat i omfattning på senare år ingår såväl traditionella privatteatrar som produktionsbolag och upplevelseparker som Astrid Lindgrens Värld. Detta gränsöverskridande samarbete gör att vi kan samla en annars splittrad bransch i en gemensam, stark organisation.

Bli medlem 

För att få mer information om medlemskap är du välkommen att ta kontakt med administrative chef Tomas Nodbrink.


.