Medlemskap för arbetsgivare inom den fria professionella dans- och teatersektorn