Svensk Scenkonst svarar på remissen om organisationsförändring av Kulturrådet och Konstnärsnämnden