Regeringen har utsett utredare för vissa kulturfastigheter