Regeringen godkänner projektering för en renovering av operabyggnaden i Stockholm