Högaktuella kulturpolitiska frågor på Svensk Scenkonsts branschdagar 22-23 maj