Ge den svenska operan förutsättningar att spela för kommande generationer