Dumsnåla nedskärningar tystar det svenska musikundret, Liljestrand