Debattartikel: Kulturen riskerar att kvävas tyst och långsamt