Utbetalning av ersättning till utomlands bosatta artister med flera