Hotade medel för ett fortsatt brett utbud av musik i hela landet