Musikavtalet


I den här snabbkursen om Musikavtalet med Sveriges Yrkesmusikerförbund Symf och Musikerförbundet får du lära dig något om vad som är specifikt för detta kollektivavtal vid en jämförelse med många andra kollektivavtal på arbetsmarknaden.

Endast för medlemmar


Du måste vara inloggad medlem för att komma åt den här informationen.

Om du tillhör ett medlemsföretag men inte har någon inloggning kontakta då Åsa Malmkvist på asa.malmkvist@svenskscenkonst.se eller telefonnummer: 08-4408384

Bli medlem