Kollektivavtal mellan Svensk Scenkonst och Fackförbundet Scen och Film gällande privatteatrarna