Kollektivavtal mellan Svensk Scenkonst och Teaterförbundet (TF) gällande (Privatteatrarna)