Avtal mellan Svensk Scenkonst och Ledarna avseende allmänna anställningsvillkor