Avtal mellan Svensk Scenkonst och Sveriges Radio (SR), Sveriges Television (SVT), Utbildningsradion (UR) samt FST/SKAP