Avtal mellan Svensk Scenkonst och Sveriges Dramatikerförbund avseende förvärv och framförande av dramatiska verk och översättningar (teatrar)