Uppsägning av personliga skäl och stöd av SOK-avtalet