Styrelseutbildning steg 1, grundläggande och intensiv