Offentlighet, sekretess och lojalitetsplikt i anställningen - Inställd!