Att utvecklas som chef ett ledarskapsprogram för mellanchefer och producenter