Aktuella upphovsrättsliga frågor - med fokus på det nya Digitala Upphovsrättsavtalet med TF